Κωδικοί ΟΣΥΚ


Επιστροφή στη λίστα κωδικών δραστηριοτήτων

Βρέθηκαν 12 κωδικοί ειδικοτήτων


Οικοδομοτεχνικά ΈργαΚωδ. ειδ.
Περιγραφή ειδικότητας
Κωδ. ΚΠΚ
Περιγραφή ΚΠΚ
% ασφαλ.
% εργοδότη
% Σύνολο
Ισχύει από
724060 Τεχνιτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
724060 Τεχνιτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003
724070 Βοηθοί τεχνιτών ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
724070 Βοηθοί τεχνιτών ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003
724080 Εργάτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
724080 Εργάτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003
933110 Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
933110 Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003
933120 Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
933120 Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003
933130 Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,35 65,14 84,49 01-2002
933130 Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων 781 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 'ΠΑΛΑΙΟΙ' ή 'ΝΕΟΙ' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 19,45 65,266 84,716 10-2003


 

1 - 12 από 12 κωδικούς