<MMString:LoadString id="insertbar/linebreak" />
HellasTax
 
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2003

Αρ. Πρωτ.:1016563/259/0006Γ
 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ FAX.
 

Α.- Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας: α) φωτοαντίγραφο της αριθ.1027924/547/0006Γ/26.3.02 (ΦΕΚ 391/Β/1.4.02) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων του Υπουργείου μας, που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω Internet και FAX και

β) σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, για τον τρόπο χορήγησης των παραπάνω εντύπων της ηλεκτρονικής βάσης.

Β. - Με την παραπάνω απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’ αυτή: α) να λαμβάνουν, μέσω Internet ή FAX, τα έντυπα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέχονται στον πίνακα των παραπάνω οδηγιών και να χρησιμοποιούν αυτά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υπουργική αυτή απόφαση και β) να χρησιμοποιούν και απλές φωτοτυπίες των εντύπων αυτών.

Γ. - Η ηλεκτρονική βάση εντύπων θα εμπλουτίζεται κατά διαστήματα με νέα έντυπα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄                                                                                                                                    

β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ.                                 

γ) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Γ.Χ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ

δ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2002

 

Αριθ. Πρωτ. 1027924/547/0006Γ΄

ΠΟΛ.:

 

ΘΕΜΑ : Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή ΦΑΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ Α' 50) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285)

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του Υπουργείου Οικονομικών, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες για την διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών τους με τις Υπηρεσίες αυτού.

3. Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, με τη διάθεση σ' αυτούς εντύπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από την «ηλεκτρονική βάση εντύπων» αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή μέσω συσκευής ΦΑΞ

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε τον τύπο (διαστάσεις, γραμμογράφηση κ.λ.π.) και το περιεχόμενο των εντύπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την τηρούμενη ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω Internet ή Fax και τα οποία περιέχονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής: Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω εντύπων, για να γίνονται δεκτά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει καθοριστεί ή ανακαθορίζεται κάθε φορά για τα αντίστοιχα έντυπα που διατίθενται από αυτό με άλλα μέσα, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

ι) Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι εκτυπωμένα και σε ασπρόμαυρη μορφή

ιι) Η εκτύπωση αυτών πρέπει να είναι σε ξηρογραφικό χαρτί, με ευανάγνωστα τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εντύπου

ιιι) τα πολυσέλιδα έντυπα μπορεί να υποβάλλονται σε ξεχωριστά φύλλα, μονής ή διπλής όψης, με την προϋπόθεση όμως ότι ,στο περιθώριο του κάτω μέρους κάθε σελίδας αυτού θα τίθενται τα εξής στοιχεία, εφόσον αυτά δεν περιέχονται στο κείμενο της συγκεκριμένης σελίδας:

- ο κωδικός του εντύπου που αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθώς και ο αύξων αριθμός κάθε σελίδας και το σύνολο των σελίδων του  εντύπου

- ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο και

- η υπογραφή του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής αυτού.

2. Τα παραπάνω έντυπα μπορεί επίσης να εκτυπώνονται σε απλές φωτοτυπίες και να γίνονται δεκτά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τους ίδιους όρους (τύπο, περιεχόμενο κ.λ.π) και προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.

3. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω εντύπων στις αρμόδιες Υπηρεσίες δεν μεταβάλλεται με την παρούσα απόφαση.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.         Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ –ΥΠ. ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

1.

Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/86

 

ΙΙ. ΦOPOΛOΓlΚA ΕΝΤΥΠΑ

 

α) ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1.

 Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών

Μ0

2.

 Δήλωση Απόδοσης ΑΦ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων

Μ1

3.

Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Μ2

4.

Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Μ3

5.

Δήλωση Διακοπής Εργασιών

Μ4

6.

Δήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης

Μ5

7.

Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης

Μ6

8.

Δήλωση Σχέσεων φορολογούμενου

Μ7

9.

Δήλωση Μελών Μη φυσικού Προσώπου

Μ8

10.

Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης

Μ9

11.

Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού

Μ10

12.

Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού

Μ11

13.

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

Μ12

14.

Δήλωση Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

Μ13

 

β) ΕΝΤΥΠΑ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

1.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

Ε1

2.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Μισθωτών

Ε1Α

3.

Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων

Ε2

4.

Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών

Ε3

5.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών

 

Ε5

6.

 Έντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικ. δωματίων)

 

Ε14

7.

Δήλωση Περιουσιακών στοιχείων

Ε15

8.

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

Ν-146

Θ.Ν.- 131α,

Φ01.019

9.

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

Θ.Ν.-131α

Φ01.024

10.

Υπεύθυνη δήλωση  (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

Ε454

11.

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Φ01.018

12.

Δήλωση (καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων)

Δ457

13.

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ άρθρο 13 παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2238/1994)

 

Ε178

14.

Δήλωση (Απόδοσης φόρου εισoδήματoς τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις των απολυομένων ή των εξερχομένων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ παράγραφος 1 άρθρου 14 ν.2238/1994)

 

 

Ε286

15.

Προσωρινή δήλωση (Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές Επιχειρήσεις, από Μισθούς και Συντάξεις καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος)

 

 

Ε511

 

γ) ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

1.

Δήλωση Ακινησίας Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας

Θ.Ζ.-50, Ε25

2.

Δήλωση φορολογίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (για άμεση καταβολή τελών κυκλοφορίας)

 

Θ.Ζ48, Ε137

3.

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εξόφλησης τελών κυκλοφορίας

Θ.Ζ-23α, Ε203

 

δ) ΕΝΤΥΠΑ ΦΠΑ

 

1.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ

Φ1. 009-ΦΠΑ

2.

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Β' ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.)

Φ2. 050.ΦΠΑ

3.

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.)

Φ3. 051ΦΠΑ

4.

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

Φ4. 047ΦΠΑ

5.

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

Φ5. 052ΦΠΑ

6.

 Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

 

ΦΠΑ - 018Α

 

ε) ΕΝΤΥΠΑ ΔIΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

1.

Αίτηση Ρύθμισης - Διευκόλυνσης

Δ2

 

στ) ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

 

1.

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση - Ακύρωση - Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις)

Β1

2.

Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής – Παύσης Λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

Β2

III. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

1.

Πιστοποιητικό Τακτικής Γραμμής θαλάσσιων μεταφορών

Τ300

IV. ΕΝΤΥΠΑ Μ.Τ.Π.Υ.

1.

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

2.

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

Γ - 501/2/01

3.

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Β -112  2/01

4.

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

Β 201

5.

Αλλαγή διευθύνσεως

Β 401

6.

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

Β 409-1-99

7.

Αίτηση χορήγησης Δανείου

Γ- 401

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠPOΤΥΠΩMENΩN ENΤΥΠΩN ΜΕΣΩ FAX

Οδηγίες χορήγησης προτυπωμένων εντύπων

μέσω FAX (210-4803333)

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών αναπτύσσει τεχνολογικές υποδομές για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί μια νέα Yπηρεσiα (TAXISphone) από την οποία μπορείτε να λαμβάνετε έντυπα απαραίτητα για τις συναλλαγές σας με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αυτόματα μέσω φαξ. Με την αριθμ. 1027924/547/0006Γ/26-3-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών τα έντυπα αυτά καθώς και οι φωτοτυπίες αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγκυρα στη συναλλαγή για την οποία προορίζεται το καθένα.

Τα πολυσέλιδα έγγραφα μπορούν να εκτυπώνονται και να υποβάλλονται και σε ξεχωριστά φύλλα, με την προϋπόθεση ότι, στο περιθώριο του κάτω μέρους κάθε σελίδας θα αναγράφεται όπου δεν αναφέρεται, ο αριθμός της συγκεκριμένης σελίδας και το σύνολο των σελίδων του εντύπου καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου και θα τίθεται η υπογραφή του ενδιαφερόμενου και η αντίστοιχη ημερομηνία.

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία αυτή καλέστε από συσκευή Φαξ το τηλέφωνο 210 480 3333. Ηχογραφημένα μηνύματα σας καθοδηγούν για τις ενέργειές σας προκειμένου να λάβετε αυτόματα τα έντυπα που χρειάζεστε. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η συσκευή του φαξ απ' την οποία καλείτε πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο τονικό σήμα. Σε κάθε κλήση σας μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε έως και 5 προτυπωμένα έντυπα. Αν η συσκευή φαξ εκτυπώνει σε θερμικό ρολό πρέπει να φωτοτυπήσετε κάθε σελίδα των εντύπων σε χαρτί Α4. Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς των εντύπων κατά αντικείμενο συναλλαγής, την ονομασία του εντύπου και τον αριθμό των σελίδων που πρέπει να λάβει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση αλλαγής του πίνακα κωδικών, θα ενημερώνεστε από κατάλληλο φωνητικό μήνυμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 210 480-3133 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 16:00.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

010

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 ν.1599/1986)

2

011

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 ν.1599/86 & άρθ.3 παρ.3 Ν.2690/99)

2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

100

(Μ0) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΜ & Ε-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1

101

(Μ1) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2

102

(Μ2) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4

103

(Μ3) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4

104

(Μ4) ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

105

(Μ5) ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2

106

(Μ6) ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2

107

(Μ7) ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

2

108

(Μ8) ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

2

109

(Μ9) ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2

110

(Μ10) ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

4

111

(Μ11) ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2

112

(Μ12) ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

2

113

(Μ13) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΜ

2

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

150

(Ε1) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4

151

(Ε1Α) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

2

152

(Ε2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2

153

(Ε3) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

4

154

(Ε5) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ.

4

158

(Ε14) ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ

1

159

(Ε15) ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2

163

(Ν-146 Θ.Ν.–131α, Φ01.019) ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ κλπ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ κλπ.)

2

164

(Θ.Ν.-131α, Φ01.024)ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ)

2

165

(Ε454) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρου 81 ν.2238/1994)

1

166

(Ε286) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ κλπ.(παρ.1 αρθρ.14 ν.2238/1994)

2

167

(Φ01.018) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

168

(Δ457) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1

170

(Ε178) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ, κλπ (αρθρ.13 παρ.6,7 & 8 του ν.2238/1994)

2

172

(Ε511) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

2

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

190

(Θ.Ζ.-50, Ε25) ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ή ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

1

ΕΝΤΥΠΑ ΦΠΑ

200

(Φ1 009-ΦΠΑ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

2

201

(Φ2 050-ΦΠΑ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Β ή Γ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

2

202

(Φ3.051ΦΠΑ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Α΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

2

203

(Φ4.047ΦΠΑ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

2

201

(Φ5.052ΦΠΑ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ

2

208

(ΦΠΑ-018α) ΑΙΤΗΣΗ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ) με βάση την Α.Υ.Ο. ΑΡΙΘ.1031790/2051/575/1991)

2

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

231

(Δ2) ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

1

ΕΝΤΥΠΑ ΚΒΣ

240

(Β1) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΒΣ (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις)

4

241

(Β2) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΤΜ

2

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

300

(Γ401) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

2

301

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΟΣΕΩΝ

1

302

(Γ501/2/01) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

2

303

(Β112 2/01) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

2

304

(Β201) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

2

305

(Β401) ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

1

306

(Β409-1-99) ΑΙΤΗΣΗ (ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ)

1

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

401

(Τ300) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

1

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Έντυπα σε Ηλεκτρονική Μορφή

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει κάντε κλικ στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα στην περιγραφή του. Μπορείτε κατόπιν να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε συμπληρωμένο στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 210-480.25.52 τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 έως 16:00.

 

Κωδικός εντύπου

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο 010

Υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/86)

Έντυπο 011

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 ν.1599/86 & άρθρο 3 παρ.3 Ν.2690/99)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Έντυπο Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση – έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών

Έντυπο Μ1

Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

Έντυπο Μ2

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Έντυπο Μ3

Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Έντυπο Μ4

Δήλωση διακοπής εργασιών

Έντυπο Μ5

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

Έντυπο Μ6

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

Έντυπο Μ7

Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου

Έντυπο Μ8

Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

Έντυπο Μ9

Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

Έντυπο Μ10

Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

Έντυπο Μ11

Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού

Έντυπο Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

Έντυπο Μ13

Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Έντυπο Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Έντυπο Ε1Α

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος μισθωτών

Έντυπο Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

Έντυπο Ε3

Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών

Έντυπο Ε5

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών

Έντυπο Ε14

Έντυπο ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών-τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικ. Δωματίων)

Έντυπο Ε15

Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019

Δήλωση (απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ. προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ.)

Έντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

Έντυπο Ε454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν.2238/1994)

Έντυπο Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ.14 ν.2238/1994

Έντυπο Φ01.018

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έντυπο Δ457

Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Έντυπο Ε178

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ.13 παρ.6, 7 και 8 του ν. 2238/1994)

Έντυπο Ε511

Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Έντυπο Θ.Ζ.-50, Ε25

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

ΕΝΤΥΠΑ ΦΠΑ

Έντυπο Φ1 009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Έντυπο Φ2 050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Έντυπο Φ3 051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Για υποκείμενους με Α΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Έντυπο Φ4 047-ΦΠΑ

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων

Έντυπο Φ5 052-ΦΠΑ

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

Έντυπο ΦΠΑ-018Α

Αίτηση (επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Έντυπο Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

ΕΝΤΥΠΑ ΚΒΣ

Έντυπο Β1

Σημείωμα ΚΒΣ (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις)

Έντυπο Β2

Δήλωση έναρξης - μεταβολής- παύσης λειτουργίας ΦΤΜ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έντυπο Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

Αίτηση επιστροφής δόσεων

Έντυπο Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

Έντυπο Β112 2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Έντυπο Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

Έντυπο Β401

Αλλαγή διευθύνσεως

Έντυπο Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Έντυπο Τ300

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών